Objednávanie receptov

Vážení rodičia

Recept na lieky odporučené špecialistom môžeme vypísať len v prípade , že ste nám odovzdali aktuálnu správu od špecialistu(nie staršiu ako 6 mesiacov), na ktorej je uvedený kód jeho ambulancie.

Vyžiadanie receptu na Ečasenka