Kontakt

MUDr. Danka Grambličková, Pediakard s.r.o.
Námestie 1. mája číslo 6
mobil: 0948 058 144
e-mail: pediakard@gmail.com

Ako sa k nám dostanete ( mapa )